Próbny egzamin gimnazjalny.

Dnia 11 i 12 stycznia uczniowie klas III gimnazjum pisali próbny egzamin gimnazjalny 11 stycznia – część humanistyczną, a 12 – część matematyczno-przyrodniczą.

Napisz komentarz