Czysty Œwiat

W czwartek 22 września klasa Ib i IIIc uczestniczyły w akcji sprzątania Dzwonka w ramach Akcji Czysty Świat. W kolejnych dniach uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, wysprzątają osiedle Kopernika i teren wokół szkoły a w czwartek 28 września klasy Ia i Ic szlaki turystyczne w rejonie Leskowca.

Zobacz zdjęcia

Napisz komentarz