Aromaty Wiedzy w PAU

Na kolejnym spotkaniu w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętnosci w Krakowie, prof. Jacek Popiel przedstawił wykład dotyczący postaci Ludwika Solskiego. Kinga Burdalska przedstawiła esej o Czesławie Miłoszu. Prace A. Tymoszuk, K.Pasteraka, I.Pamuły, A.Dębińskiej zostały wyróżnione, a ich autorzy otrzymali kolejne punkty. Ł.Gurdek K.Kałużą, A.Zając opracowali najlepszą mapę zabytków Krakowa.Gratulujemy! Więcej informacji na stronie [/a

Napisz komentarz