Dzień Otwarty Szkoły

16 grudnia 2008 r zapraszamy Rodziców na sptkanie z Nauczycielami uczącymi w poszczególnych klasach. Będzie można zasięgnąć informacji na temat postępów w nauce i zachowania. zgodnie z postanowieniami zawartymi w statucie szkoły, koniec I semestru nastąpi 16 stycznia 2009 roku.

Napisz komentarz