Wizyta Księdza Biskupa

Wizyta Księdza Biskupa

W dniu 15 listopada bieżącego roku w murach naszej szkoły gościliśmy Ks. Biskupa Jana Zająca, który przybył, aby spotkać się z nami w ramach kanonicznej wizytacji parafii św. Piotra Apostoła. Towarzyszyli  mu Ks. Prałat Tadeusz Kasperek, proboszcz parafii oraz Ks. Paweł Gawron, wizytator katechetyczny.

W drzwiach szkoły dostojnego Gościa powitała Pani Dyrektor Zofia Kaczyńska wraz z pracownikami administracji szkolnej i zaprosiła przybyłych na salę gimnastyczną, gdzie oczekiwała młodzież gimnazjalna i przedstawiciele klas szkoły podstawowej.

Uczniowie wraz z zespołem muzycznym „Feniks” powitali Ks. Biskupa i przedstawili krótki program, nawiązujący do postaci patrona szkoły podstawowej, Mikołaja Kopernika. Pani Dyrektor zapoznała Gości z historią szkoły, a Ks. Biskup przemówił do młodzieży, zachęcając do odważnego poszukiwania Boga, rozwijania talentów i dążenia do świętości, jak to czynili Mikołaj Kopernik i Wielki Wadowiczanin, Jan Paweł II.

Po błogosławieństwie, którego zgromadzonym udzielił Ks. Biskup, Goście udali się na spotkanie z gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły, które zakończyło się „wizytacją” gabinetu Pani Dyrektor i wpisem do kroniki szkolnej.

picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.

Napisz komentarz