REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012

Aby zapisać dziecko do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 5 należy przeczytać 

o zasadach rekrutacji i wejść na stronę  http://www.wadowice.elemento.pl W przypadku wszelkich wątpliwości należy kontaktować się z sekretariatem szkoły.

Napisz komentarz