2 maja 2011 r.

Dzień 2 maja 2011 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2010/2011 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Świetlica szkolna jest do dyspozycji uczniów.

Napisz komentarz