Rok szkolny 2010/2011 jest już przeszłością

Rok szkolny 2010/2011 jest już przeszłością

W poniedziałek 20 czerwca w czasie apelu podsumowane zostały osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2010/2011. Najlepsi zostali nagrodzeni dyplomami, pucharami, książkami. We wtorek 21 czerwca o godzinie 10.00 rozpoczęła się msza św. dziękczynna za mijający rok szkolny. Ksiądz Proboszcz Tadeusz Kasperek zwrócił się do dyrekcji szkoły i wszystkich nauczycieli z podziękowaniem za trud włożony w nauczanie i wychowanie. Szczególne słowa podziękowania skierował do Pani Dyrektor Zofii Kaczyńskiej która po wieloletniej pracy zamierza przejść na emeryturę. Pani Dyrektor!  dziękujemy!. W środę 22 czerwca na uroczystych akademiach w szkole podstawowej  gimnazjum zakończono rok szkolny 2010/2011. Najlepszym absolwentem szkoły podstawowej okazała się Katarzyna Rojek która uzyskała średnią ocen 5,4,  w gimnazjum takiego zaszczytu dostąpił Rafał Rabenda z klasy III c z taką samą średnią. Rodzice uczniów którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu, z rąk Pani Dyrektor odebrali listy gratulacyjne.  Miłych i bezpiecznych wakacji!!! do zobaczenia 1 września 2011 r.picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.

Napisz komentarz