Klasy IIa i IIb w Krakowie

Klasy IIa i IIb w Krakowie

We wtorek 24 stycznia 46 uczniów klas IIa i IIb uczestniczyło w wycieczce do Krakowa. W programie wycieczki znalazła się Kalwaria Zebrzydowska gdzie uczniowie zostali zapoznani z historią powstania kalwarii i Sanktuarium Maryjno-Pasyjnego. Na kopcu Józefa Piłsudskiego w Lesie Wolskim była okazja do przypomnienia faktów związanych z losami „Mogiły Mogił”. Głównym punktem wycieczki był pokaz ciekawych doświadczeń chemicznych na Wydziale Chemii UJ. Czas wycieczki został dobrze wykorzystany, uczestnicy zdobyli kolejną porcję wiedzy i wrażeń.picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.

Napisz komentarz