Zabawa dla uczniów Szkoły Podstawowej

Zabawa dla uczniów Szkoły Podstawowej

Dnia 9 II 2012 roku w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa dla uczniów szkoły podstawowej. Zabawa była bardzo ciekawa i urozmaicona przeróżnymi strojami. Dyżurująca klasa IIc (organizująca tą zabawę), dziękuje Kubie oraz Adamowi za pomoc „sprzętową”, dziewczynom z klasy IIa za zorganizowanie tymczasowego sklepiku na sali gimnastycznej, pani wychowawczyni mgr. Wiesławie  Wójcik za koordynację całości, oraz wszystkim bawiącym się dzieciom za to, że bez nich tej zabawy by nie było!picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.

Napisz komentarz