8 marca

8 marca

Wszystkim  PANIOM i  DZIEWCZYNKOM  z naszej szkoły  ten świąteczny dzień umiliła klasa  Vb  wesołym przedstawieniem, życzeniami, kwiatami  i  słodyczami. Chłopcy z klasy  Vb zapoznali nas z korzyściami jakie płyną z obchodów Dnia Kobiet, zaprezentowali różne typy kobiet,  śpiewali piosenki, recytowali wiersze, ba! nawet złożyli  deklarację podpisaną przez wszystkich chłopców klas IV, V i VI  dotyczącą właściwego zachowania i traktowania swoich koleżanek i wszystkich pań.

picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.

Napisz komentarz