Jubileuszowe spotkanie Herbaciarni Naukowej

Jubileuszowe spotkanie Herbaciarni Naukowej

W czwartek 8 marca w sali teatralnej kościoła św. Piotra w Wadowicach, odbyło się jubileuszowe 50 spotkanie Herbaciarni Naukowej „Aromaty Wiedzy”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele fundacji Panteon Narodowy w osobach pani Katarzyny Lniany i pana Marka Wasiaka. Salę wypełnili nauczyciele  i uczniowie Gimnazjum Nr 3 w Wadowicach, oraz  szkoły katolickiej z Libiąża. Nie zabrakło również pani Elżbiety Kowalczyk dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty, pani Haliny Stuglik kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, pani Marii Zadory członka Rady Miasta Wadowic. Pani Katarzyna przedstawiła w formie prezentacji postaci wykładowców , wolontariuszy, osób zaangażowanych w realizację spotkań Herbaciarni naukowej. Nie zabrakło podziękowań, podsumowań. Wykład na temat historii Krakowskiego Panteonu wygłosił prof. Michał Rożek. W przerwie była oczywiście gorąca herbata z czymś słodkim, wpisy do kroniki, pamiątkowe zdjęcia z logo fundacji. Po przerwie, Kasia Kapała z kl. IIIc wygłosiła  esej poświęcony „aromatycznym spotkaniom” . Na zakończenie Maciek Łowisz i Klaudia Barszczewska zasadzili do doniczki ziarna herbaty. Mamy zobowiązanie dopilnowania jej wykiełkowania i opieki nad przyszłym krzewem. Spotkanie było niezwykłe. Wszystkim obecnym, w imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowania. picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.

Napisz komentarz