Lekcja na ścieżce przyrodniczej „Na Dzwonku”

Lekcja na ścieżce przyrodniczej „Na Dzwonku”

26 kwietnia 2012 r. uczniowie klas IV, V, VI uczestniczyli we wspólnej lekcji przyrody wyruszając na ścieżkę przyrodniczą ” Na Dzwonku”. W trakcie wędrówki obserwowali budzącą  się do życia przyrodę, poznawali piętrową budowę lasu, warunki życia, uczyli się rozpoznawać gatunki roślin i zwierząt, podziwiali piękny, górski krajobraz . Dzisiaj już wiedzą jak ogromnie ważną rolę  w przyrodzie i życiu człowieka spełnia las.  W czasie lekcji  wypełniali karty pracy, układali wierszyki, rozwiązywali krzyżówki, rebusy, robili zdjęcia i brali udział w konkursie na znajomość leśnej flory. Najlepszym znawcą leśnych gatunków okazał się uczeń klasy IVa  Piotr Pena, tuż za nim Paweł Nogala z VIb.picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.

Napisz komentarz