Zakończenie Roku Szkolnego 2011/2012

Zakończenie Roku Szkolnego 2011/2012

Uroczystymi akademiami zakończyliśmy rok szkolny 2011/2012. Uczniowie którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu zostali nagrodzeni świadectwami z biało czerwonym paskiem, nagrodami książkowymi a ich rodzice listami gratulacyjnymi. Absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum którzy uzyskali najwyższą średnią ocen otrzymali nagrodę Dyrektora Szkoły. Byli to Renata Roman i Magdalena Jurzak ze szkoły podstawowej i Maciej Łowisz z Gimnazjum. Również nagrodę otrzymali uczniowie z najlepszym wynikiem ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego – Krzysztof Kamiński i Gabriela Dudziak. Katarzyna Kapała otrzymała nagrodę za szczególną aktywność w rozwijaniu samorządności wśród uczniów. Rodzice najbardziej zaangażowani w pomoc Szkole zostali wyróżnieni okolicznościowym podziękowaniem. Za Wami drodzy uczniowie  nami kolejny rok szkolny, przed Wami okres wypoczynku wakacyjnego. Nabierajcie sił przed wyzwaniami w nowym roku szkolnym. Życzę Wam rozpoznania swoich talentów i ich rozwijania. Odpoczywajcie rozsądnie, bezpiecznie, aktywnie!!! do zobaczenia 3 września 2012 r.picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.

Napisz komentarz