Wnioski o pomoc materialną

RODZICE UCZNIÓW KTÓRYCH DOCHÓD NA OSOBĘ NIE PRZEKRACZA 351 ZŁ NETTO,PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO PO ODBIÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM. WNIOSKI MOŻNA ODBIERAĆ W DNIACH OD 3 DO 12 WRZEŚNIA W GODZINACH 9.00-13.00

RODZICE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ KTÓRYCH DOCHÓD NIE PRZEKRACZA 504 ZŁ NETTO NA CZŁONKA RODZINY ORAZ RODZICE UCZNIÓW KLAS 2,3 i4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ, KTÓRYCH DOCHÓD NIE PRZEKRACZA 351 ZŁ NETTO NA CZŁONKA RODZINY, PROSZENI SĄ O ODBIÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW U PEDAGOGA LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

RODZICE UCZNIÓW KTÓRZY POSIADAJĄ ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, PROSZENI SĄ O ODBIÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW U PEDAGOGA LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY. W TYM PRZYPADKU NIE MA KRYTERIUM DOCHODOWEGO, DOTYCZY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM.

Napisz komentarz