Otwarcie Panteonu Narodowego

Otwarcie Panteonu Narodowego

W dniu 27 września delegacja naszej szkoły w osobach: dyr Tadeusz Włodek, pani Wiesława Wójcik, Konrad Gurdek, Jakub Skrzyński i Kamil Walczak, uczestniczyła w uroczystości otwarcia Panteonu Narodowego w podziemiach  kościoła pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie. Jest to trzecie miejsce po Wawelu i klasztorze Paulinów na Skałce gdzie spoczną doczesne szczątki najwybitniejszych polaków zasłużonych dla nauki i kultury. W uroczystości otwarcia wzięli udział przedstawiciele hierarchowie kościoła katolickiego w osobach kardynałów Stanisława Dziwisza i Franciszka Macharskiego. W modlitwie ekumenicznej wzięli udział przedstawiciele kościoła Katolickiego,  Grekokatolickiego, Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego oraz Gminy Żydowskiej. Obecni byli również Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, Rektorzy krakowskich uczelni, przedstawiciele świata nauki i kultury. Byliśmy świadkami historii, takie wydarzenia mają  miejsce bardzo rzadko, tym większa nasza satysfakcja.picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.

Napisz komentarz