Andrzejki Anno Domini 2013

Andrzejki Anno Domini 2013

W środę 27 listopada samorząd szkoły podstawowej pod kierunkiem i bezpośrednim zaangażowaniem pani Joanny Bartkowiak i klasy 6a, zorganizował zabawę andrzejkową dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Zabawa była świetna: pląsy, wróżby andrzejkowe tworzyły niepowtarzalną atmosferę. „Andrzejki” maja długą tradycję i bardzo dobrze że ta tradycja jest kultywowana i podtrzymywana. Każdy uczestnik tej wieczornej zabawy chciał poznać swoją przyszłość, swoje losy w nadchodzących latach. Było ciekawie i tajemniczo.picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.

Napisz komentarz