Finał kampanii „Postaw na Rodzinę”

Finał kampanii „Postaw na Rodzinę”

W piątek 29 listopada odbył się w finał kampanii „Postaw na Rodzinę”. W zamyśle organizatorów tego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi i podkreślenie znaczenia rodziny w życiu każdego z nas. W tym roku kampania została skierowana do uczniów gimnazjum. Finał kampanii to spotkanie gimnazjalistów i wspólna zabawa. Była okazja do zaprezentowania  talentów wokalnych, plastycznych, literackich i sportowych. Spotkanie przebiegało w miłej rodzinnej atmosferze. Na uwagę zasługuje zaangażowanie uczniów w przygotowanie tej uroczystości. Uczniowie pod kierunkiem pani A. Cinal i  pana M.Najbora dobrze wywiązali się z roli współorganizatorów tego pożytecznego przedsięwzięcia. Brawo, dziękujemy!

picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.

Napisz komentarz