Zajęcia na krytej pływani „Delfin”

W dniu 10 marca  II klasa szkoły podstawowej odbyła zajęcia na krytej pływalni „Delfin” w Wadowicach. Uczniowie uczą się pierwszych umiejętności pływackich poprzez ćwiczenia oswajające z wodą, poślizgi na piersiach i brzuchu oraz różnorodne gry i zabawy w wodzie. Na zakończenie zajęć uczniowie rozegrali mecz piłki wodnej.

picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.

Napisz komentarz