Raporty z ewaluacji zewnętrznej

W dniach 7-19 stycznia 2015 r. panie wizytatorki Kuratorium Oświaty w Krakowie prowadziły w Szkole Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 3 Ewaluację Zewnętrzną. Wnioski z ewaluacji, opis metody, wyniki ankiet, poziomy spełniania wymagań można zobaczyć w zamieszczonych raportach.

Napisz komentarz