Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Rodzice! zapisu dziecka do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 można dokonać w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 7.00 – 15.00. Zapraszamy!

Zasady rekrutacji do szkol podstawowych i kryteria

ZGłOSZENIE do szkoly podstawowej lub oddziału przedszkolnego 2017

WNIOSEK o przyjecie kandydata do szkoly podstawowej 2017

Harmonogram rekrutacji

 

Napisz komentarz