Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

W środę 20 czerwca na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów, rozdano nagrody wyróżnionym w zawodach sportowych, konkursach plastycznych oraz konkursach wiedzy. Nagrodzeni również zostali uczniowie którzy wyróżniali się aktywnością w pracy  w samorządzie uczniowskim i innych organizacjach działających na terenie szkoły. W tym dniu uczniowie klas trzecich posadzili drzewka, czyniąc zadość wieloletniej tradycji szkoły.  W czwartek 21 czerwca uczniowie uczestniczyli w mszy świętej na zakończenie roku katechetycznego. Również w czwartek na uroczystej Gali Absolwentów, uczniowie klas trzecich uroczyście podsumowali trzy lata w gimnazjum. Uczniowie którzy osiągnęli najwyższe  wyniki w nauce i zachowaniu otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe a rodzicom wręczone zostały listy gratulacyjne i podziękowania za wkład pracy na rzecz szkoły. Wiktoria Paśnik z klasy IIIc otrzymała nagrodę za najwyższą średnią ocen a Łukasz Brańka też z klasy IIIc otrzymał nagrodę za najwyższy średni wynik egzaminu gimnazjalnego. Uroczystość uświetniły występy wokalne i taneczne absolwentów. W piątek 22 czerwca na trzech uroczystych akademiach uroczyście podsumowano i zakończono rok szkolny 2017/2018. Na rozpoczęte wakacje składam życzenia samych pogodnych dni oraz bezpiecznego i aktywnego wypoczynku. Wszystkim nauczycielom składam podziękowania za trud włożony w nauczanie, wychowanie i opiekę w minionym roku szkolnym. Tadeusz Włodek. Zdjęcia 20 czerwca   zdjęcia z Gali   zdjęcia 22 czerwca

Napisz komentarz