Święto Liczby Pi

Święto Liczby Pi

Z okazji Dnia Liczby Pi gościliśmy w naszej szkole 40 uczniów ze szkół podstawowych gminy Wadowice, którzy startowali w konkursach związanych z tą liczbą. W konkursie znajomości rozwinięcia dziesiętnego tej liczby rywalizowało 15 uczniów i cztery osoby dorosłe. W tym roku uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom – aż 10 wyrecytowało ponad 100 cyfr !!! W kategorii uczeń I miejsce zajęła Anna Gurdek uczennica klasy szóstej z Zespołu Szkół w Jaroszowicach z wynikiem 249 cyfr. Miejsce II zajęła Wiktoria Zając z wynikiem 240 cyfr także ze szkoły w Jaroszowicach, a miejsce trzecie przypadło Patrykowi Szarnickiemu uczniowi klasy szóstej ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wadowicach z wynikiem 232 cyfry. Bardzo pasjonująca okazała się rywalizacja dorosłych. Pan Marek Mroczek zajął I miejsce z wynikiem 1087 cyfr, II miejsce uzyskał Pan Paweł Turek z wynikiem 1026 cyfr, a trzecie miejsce zajął Piotr Pena z wynikiem 983 cyfry. Panowie Marek i Paweł są nauczycielami, a Piotr jest naszym absolwentem, obecnie uczniem V LO w Krakowie. Wyniki budzą szacunek wśród nas, osób które znają jedynie dwie cyfry po przecinku. Gratulacje!!! Rozegrane zostały także dwa konkursy zadaniowe dla Tuczniów klas ósmych i dla uczniów klas gimnazjalnych. W pierwszym startowało 7 osób, a wyniki są następujące: I miejsce Mateusz Jachimczyk ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wadowicach, II miejsce Natalia Dybczak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wadowicach, a miejsce III Tomasz Meres z Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Ponikwi. W drugim konkursie startowało 18 uczniów, a nagrodzono cztery osoby: Jakuba Madydę  ze Szkoły Podstawowejnr 5 w Wadowicach  – I miejsce oraz Barbarę Warchał ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Choczni, Iwonę Jarosz ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wadowicach i Aleksandrę Węgrzyn ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wadowicach –  równorzędne II miejsca. Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursów zadaniowych – wykazaliście się wiedzą i umiejętnościami, a zadania z liczbą Pi nie miały przed Wami tajemnic. W tym dniu uczniowie startujący w konkursach wzięli także udział w zajęciach popularyzujących matematykę, które przeprowadził Pan dr hab. inż. Łukasz Rauch z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Pan Łukasz zaprezentował swoją uczelnię, jej strukturę organizacyjną i prace badawcze prowadzone na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. W drugiej części zajęć uczniowie pracowali w grupach rozwiązując zadania inspirowane legendami krakowskimi pod ogólnym tytułem „Magiczny Kraków”. Pan Łukasz nagrodził zespół w składzie: Patryk Szarnicki, Mateusz Jachimczyk i Kacper Jas ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wadowicach, który w regulaminowym czasie poprawnie rozwiązał wszystkie cztery zadania. Nagrodę uzyskała także najmłodsza uczestniczka zawodów czwartoklasistka Lidia Szczurkowska ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wadowicach, która wyrecytowała 72 cyfry rozwinięcia liczby Pi, brała aktywny udział w zajęciach warsztatowych i wyróżniła się elementem ubioru nawiązującym do dzisiejszego święta. Dziękuję Paniom, które pracowały w komisjach konkursowych oraz wszystkim nauczycielom – opiekunom naukowym za przygotowanie uczniów do konkursów: Pani Renacie Gromadzie – Kaleńskiej, Pani Aleksandrze Zadorze, Pani Lucynie Grzybczyk, Pani Jolancie Kasperek, Pani Agnieszce Pocztowskiej, Pani Marcie Witek, Pani Agnieszce Gajczak, Pani Monice Dudek, Pani Anecie Udale, Pani Halinie Fucek, Pani Janinie Kajdas i Pani Agnieszce Cinal-Sieńko. Mam nadzieję, że dzięki najsławniejszej i najbardziej znanej w historii liczbie spędziliśmy wspólnie ciekawy dzień – Dzień Liczby Pi 2019. Małgorzata Niewidok – organizator konkursów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wadowicach. zobacz zdjęcia

 

Napisz komentarz