Skąd jest woda w kranie?

Stacji Uzdatniania Wody, która mieści jak to mówiła przewodniczka „Tam za lasem”. Miejsce ze względu na funkcję okazało się idealne do zwiedzenia zwłaszcza w tym dniu. Celem wycieczki było zwiedzanie obiektów należących do WPWiK Sp. z o.o. w Wadowicach,  podniesienie świadomości ekologicznej wychowanków oraz przybliżenie uczniom istoty procesu oczyszczania wody w ochronie środowiska naturalnego. Pani przewodnik, która oprowadziła  po zakładzie, opowiadała i pokazywała bardzo dokładnie proces oczyszczania wody. Młodzież zapoznała się z procesami technologicznymi, zobaczyła wiele pomp, filtrów  oraz innych urządzeń niezbędnych do tego aby woda nadawała się do picia. Wszyscy byli zaskoczeni wykorzystywaniem małż w celu badania czystości wody. Siódmoklasiści zwiedzili również laboratorium i zobaczyły jak bada się wodę. Po uzyskaniu wiedzy dotyczącej pozyskiwania i uzdatniania wody ze studni głębinowych do kranu odbiorcy wszyscy dostali słodką niespodziankę. Myślę, że po tak edukującej wyprawie nikt nie sięgnie po wodę w plastikowej butelce. Woda w wadowickim kranie jest dużo lepsza i zdrowsza. Wychowawca klasy 7C- Anna Janik-Lempart. Zobacz zdjęcia

Napisz komentarz