Historie rodzinne

Historie rodzinne

W poniedziałek 25.11.2019 roku klasy czwarte brały udział w warsztatach pt. „Historie rodzinne”, zorganizowanych przez Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach. Zajęcia dotyczyły genealogii, czyli nauki zajmującej się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi. Czwartoklasiści dowiedzieli się co oznacza stwierdzenie, że każdy człowiek posiada korzenie i jakie korzyści płyną z poznania własnych historii rodzinnych. Następnie uczniowie mieli okazję podjąć się analizy źródeł historycznych, takich jak akty urodzenia, małżeństwa, świadectwa szkolne, legitymacje itp. oraz na ich podstawie stworzyć drzewa genealogiczne właścicieli badanych dokumentów.  Dzięki temu wszyscy uczestnicy warsztatów mogli poczuć się jak genealodzy i w ciekawy sposób odbyć kolejną lekcję historii. Justyna Klink-Mroczek Zobacz zdjęcia

Napisz komentarz