Tadeusz

Tadeusz

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2011/2012

Aby zapisać dziecko do klasy I Gimnazjum Nr 3 należy przeczytać informację o zasadach rekrutacji i wejść na stronę  http://www.wadowice.gimnasio.pl W przypadku wszelkich wątpliwości należy kontaktować się z sekretariatem szkoły.

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012

Aby zapisać dziecko do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 5 należy przeczytać informację o zasadach rekrutacji i wejść na stronę  http://www.wadowice.elemento.pl W przypadku wszelkich wątpliwości należy kontaktować się z sekretariatem szkoły.

Rozstanie z zimą w Lanckoronie

Rozstanie z zimą w Lanckoronie

25 marca 5 uczennic i 15 uczniów z Gimnazjum oraz Krzysiu z klasy 4b Szkoły Podstawowej uczestniczyło w ciekawej wycieczce do Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony. W programie wycieczki znalazło się zwiedzanie zespołu klasztornego oraz przejście dużego fragmentu Drużek Matki Boskiej oraz udział w zlocie PTTK o.Wadowice pod ruinami zamku na Lanckorońskiej Górze. Uczestnicy wycieczki poznali […]

Powitanie Wiosny Inaczej

Powitanie Wiosny Inaczej

21 marca  w pierwszy dzień wiosny uczniowie klas najmłodszych wykonywali pracę plastyczną pod hasłem ” Dbam o środowisko ale czy dobrze robię wszystko?”  Duże zaangażowanie dzieci zostało nagrodzone dyplomami i łakociami. Ponieważ ten dzień jest jednocześnie Dniem Edukacji Ekologicznej dzieci uczestniczyły w audycji muzycznej przygotowanej przez zespół Baśniowa Kapela pt. „Tropiciele”. Tematem przewodnim przedstawienia była […]

Dzień Edukacji Ekologicznej

Dzień Edukacji Ekologicznej

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego dzień 21 marca 2011 roku jest DNIEM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ. W tym dniu jest inna organizacja procesu dydaktycznego. Poszczególne klasy realizują swój program zajęć. Zobacz harmonogram zajęć w poszczególnych klasach. Klasy III gimnazjum uczestniczyły w wycieczce na Jaroszowicką Górę. W trakcie wycieczki uczniowie zapoznali się min. ze składem gatunkowym drzewostanu Jaroszowickiej Góry.

ZAPISY DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

UWAGA RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW !!! Dzieci, których rodzice ubiegają się  o zapis dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2011/2012, są zapisywane przy wsparciu systemu elektronicznego. W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz pobrania potrzebnych druków należy wejść na stronę internetową: http://wadowice.formico.pl INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI