rekrutacja

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej powinien zapoznań się z zasadami rekrutacji oraz kryteriami przyznawania punktów za osiągnięcia artystyczne i sportowe

REKRUTACJA DO GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2011/2012

Aby zapisać dziecko do klasy I Gimnazjum Nr 3 należy przeczytać informację o zasadach rekrutacji i wejść na stronę  http://www.wadowice.gimnasio.pl W przypadku wszelkich wątpliwości należy kontaktować się z sekretariatem szkoły.

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012

Aby zapisać dziecko do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 5 należy przeczytać informację o zasadach rekrutacji i wejść na stronę  http://www.wadowice.elemento.pl W przypadku wszelkich wątpliwości należy kontaktować się z sekretariatem szkoły.

ZAPISY DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

UWAGA RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW !!! Dzieci, których rodzice ubiegają się  o zapis dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2011/2012, są zapisywane przy wsparciu systemu elektronicznego. W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz pobrania potrzebnych druków należy wejść na stronę internetową: http://wadowice.formico.pl INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI

Oferty szkół ponadgimnazjalnych

Od dzisiaj można przeglądać oferty szkół ponadgimnazjalnych pod adresem http://malopolska.edu.com.pl. http://zsp2wadowice.pl/2010/02/zadania-egzaminacyjne-gmp/– zadania z poprzednich lat na test

Lista przyjętych do kl. I Gimnazjum NR 3

Dyrektor szkoły publikuje listę uczniów przyjętych do klasy pierwszej Gimnazju Nr 3 na rok szkolny 2009/2010. Lista uczniów

Strona 4 z 41234