Wymagania programowe

Wymagania programowe na poszczególne oceny

GIMNZJUM

Matematyka: klasa I klasa II klasa III

Geografia: klasa I klasa II klasa III

Biologia: informacje klasa I klasa II klasa III

Historia: klasa I klasa II klasa III

Wiedza o Społeczeństwie: wszystkie klasy

Chemia: klasa I klasa II klasa III

J.niemiecki: wszystkie klasy

Plastyka: klasy gimnazjum

Zajęcia Artystyczne: Klasy gimnazjum

SZKOŁA PODSTAWOWA

Matematyka: klasa 4 klasa 5 klasa 6

Przyroda: klasa4 klasa5 klasa 6

Zajęcia Komputerowe: klasa 4 klasa 5 klasa 6

Wychowanie Fizyczne: wszystkie klasy

Technika: wszystkie klasy

Historia: klasa 4 klasa 5 klasa 6