Dyrekcja

Kierownictwo szkoły w latach 1982 – 2011

1982 – 1983 mgr Andrzej Bliźniak
1983 – 1989 Edwarda Gęboliś
1988 – 1993 mgr Barbara Chmiel
1993 – 2001 mgr Ludwika Tkacz
2002 – 2011 mgr Zofia Kaczyńska

W latach 1994-2019 zastępcą dyrektora była Pani mgr Małgorzata Niewidok

Obecna Dyrekcja Szkoły:

mgr Tadeusz Włodek

mgr Barbara Bałys