Edukacyjna Wartość Dodana

O Edukacyjnej Wartości Dodanej: http://www.ewd.edu.pl/

Aktualne dane dotyczące ZSP 2 w Wadowicach można uzyskać pod adresem:
http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/wykres-szkoly/?id=16605

Zapraszamy!