Projekty Unijne

SZKOŁA UCZESTNICZY W PROJEKCIE DOFINANSOWANYM Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ROZSZERZENIE OFERTY DODATKOWEJ OŚRODKÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, W TYM POD KĄTEM WSPARCIA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

 

 

PROJEKT POWER

Informacje o projekcie   Regulamin rekrutacji

unia_europejska

 

 

 

 

 

 

Protokół Komisji Rekrutacyjnej z 31.01.2017

Harmonogram mobilności

Rekrutacja Dodatkowa Regulamin

Protokół Rekrutacji Dodatkowej

Raport końcowy – SP nr 5 Wadowice