Projekty Unijne

Trwa rekrutacja do projektu: Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Wadowice poprzez rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego oraz utworzenie nowego oddziału przedszkolnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla dzieci z niepełnosprawnościami z Oddziału Przedszkolnego.

Termin składania wniosków: do 07 września2021r.

Zarządzenie Burmistrza Wadowic

Zarządzenie Burmistrza Wadowic 17-08-2022

Regulamin rekrutacji

 

 

SZKOŁA UCZESTNICZY W PROJEKCIE DOFINANSOWANYM Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ROZSZERZENIE OFERTY DODATKOWEJ OŚRODKÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE WADOWICE POD KĄTEM WSPARCIA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

KLAUZULA INFORMACYJNA

Plakat do pobrania

 

 

PROJEKT POWER

Informacje o projekcie   Regulamin rekrutacji

unia_europejska

 

 

 

 

 

 

Protokół Komisji Rekrutacyjnej z 31.01.2017

Harmonogram mobilności

Rekrutacja Dodatkowa Regulamin

Protokół Rekrutacji Dodatkowej

Raport końcowy – SP nr 5 Wadowice