Rada Rodziców

Rok szkolny 2016/2017

PREZYDIUM RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 5

Przewodniczący – Joanna Curzydło – Ochman

Z-ca Przewodniczącego – Monika Inglot

Skarbnik – Magdalena Ornecka

PREZYDIUM RADY RODZICÓW GIMNAZJUM Nr 3

Przewodniczący – Barbara Nogala

Z-ca Przewodniczącego – Agnieszka Godlewskaa

Skarbnik – Joanna Kozioł

PREZYDIUM RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W WADOWICACH

Przewodniczący – Joanna Curzydło – Ochman

Z-ca Przewodniczącego – Magdalena Ornecka

Skarbnik – Marzena Rychlik-Jurzak

Sekretarz – Ryszard Mika