Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Od 2012 roku nasza szkoła jest członkiem stowarzyszenia PRZYJAZNA SZKOŁA

Uprzejmie prosimy rodziców uczniów o włączenie się do akcji „Przekaż 1% podatku na naszą szkołę” – wypełniając PIT według  wzoru podanego poniżej. wpisując numer KRS i koniecznie cel szczegółowy.

Zebrane środki zostaną w całości przekazane naszej szkole i zagospodarowane na działalność statutową ZSP nr 2:

  • zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 szkoły podstawowej
  • doposażenie świetlicy szkolnej w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne

Informacje na temat stowarzyszenia, program do wygenerowania deklaracji podatkowej znajdziesz na stronie:
Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”

Numer KRS: 0000031762
Cel szczegółowy: 500000019713,   Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach

Napisz komentarz