REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej powinien zapoznań się z

oraz kryteriami przyznawania punktów za osiągnięcia

Napisz komentarz