Dominika i Michał w Kętach

Dominika i Michał w Kętach

7 kwietnia w Domu Kultury w Kętach odbył się II Turniej Teatralny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. „Wywiedzione ze Słowa”. Dwoje laureatów z naszej szkoły: Dominika Kowalczyk (III a) i Michał Sikorski (III b) 14 kwietnia podczas uroczystej gali odebrało nagrody w tym Konkursie. W Turnieju wzięła udział młodzież z Kęt, Witkowic, Wadowic, Rajska i Bielska-Białej. Występy oceniała komisja w składzie: Katarzyna Pohl (aktorka Teatru Lalek BANIALUKA w Bielsku-Białej), Mirosława Tomczak-Kocurek (polonista, instruktor teatralny) i Zofia Baścik (polonista). Dominika zaprezentowała utwór Jonasza Kofty „Nerwica w granicach normy”, Michał natomiast „Do ciebie szłem” Artura Webbera i Łony. Jury podkreśliło bardzo wysoki poziom konkursu!!! Widzowie podczas gali nagrodzili występujących wielkimi brawami i ciepłymi słowami uznania. A to przecież jest najważniejsze! Tym bardziej gratulujemy naszym młodym i utalentowanym aktorom.picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.

Napisz komentarz