Jubileusz XXXV-lecia szkoły

Jubileusz XXXV-lecia szkoły

Dnia 8 lutego 2018 roku z okazji 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 w Wadowicach odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Obchody są  powiązane z rocznicą urodzin Patrona Szkoły Mikołaja Kopernika. Święto szkoły rozpoczęła Msza św. w kościele św. Piotra w Wadowicach, a następnie odbyło się spotkanie zaproszonych gości, wśród których znalazły się władze oświatowe  i samorządowe w osobach: Pani Haliny Cimer wicekurator KO w Krakowie i Pani Marii Nitki dyrektor Delegatury KO w Wadowicach oraz Pana burmistrza Mateusza Klinowskiego i Pani wiceburmistrz Ewy Całus. Przybyli także  emerytowani dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, absolwenci i uczniowie. Uroczystą akademię w sali gimnastycznej uświetniło przedstawienie Szkolnego Koła Teatralnego dotyczące Patrona, przygotowane pod kierunkiem Pani Joanny Bartkowiak i Pani Agnieszki Handzlik. Podczas uroczystości zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia i przekazali szkole pamiątkowe upominki. Wicekurator Pani Halina Cimer w  swoim wystąpieniu podkreśliła  rolę wychowawczą szkoły  oraz życzyła całej społeczności szkolnej dalszych sukcesów i kolejnych pięknych jubileuszy.  Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem przy torcie i pączkach z okazji Tłustego Czwartku, podczas którego goście mieli okazję zapoznać się  z wystawami prac uczniów, kronikami i prezentacjami przypominającymi historię szkoły i jej najnowsze działania.  Zobacz zdjęcia   Zdjęcia p. Janik-Lempart

Napisz komentarz