I etap rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

Zakończył się I etap rekrutacji obejmujący dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. W II etapie będą rekrutowane dzieci mieszkające poza obwodem szkoły. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, lista dzieci zakwalifikowanych w II etapie będzie dostępna 10 czerwca 2020 r.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej

Napisz komentarz