Aromaty Wiedzy

Aromaty Wiedzy

3 marca 2011 roku roku uczniowie naszego gimnazjum pojechali do Krakowa na comiesięczne wykłady z filozofami i teoretykami. O godzinie 16.00 w auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ulicy Sławkowskiej 17 zebrali się wszyscy „Smakosze Wiedzy”.
Spotkanie otworzyła pani Katarzyna Lniany i ogłosiła wyróżnionych w konkursie na najlepsze sprawozdanie i esej. Informujemy, że w przyszłym miesiącu wyróżniony esej wygłosi Kasia Kapała z klasy 2c.
Później wysłuchaliśmy koncertu na klarnecie w wykonaniu Jarka Kaczmarczyka, który zaczarował nas swoją grą.
Następnie nadszedł czas na wykład, który wygłosiła pani Wanda Półtawska. Opowiedziała nam o wartościach zagrożonych, jakimi są: życie, wiara, nadzieja i miłość. Poruszyła zgromadzonych swoimi przeżyciami z Ravensbrück – niemieckim obozie koncentracyjnym dla kobiet, w którym była więziona. Przekonała wszystkich, iż w życiu najważniejsze jest miłowanie bliźniego tak, jak pani profesor kochała Karola Wojtyłę, którego osobiście znała. Pani Półtawska przytoczyła bardzo piękne słowa Jana Pawła II: „Nie można traktować człowieka jak rzecz”.
Dziękujemy za możliwość wysłuchania inspirującej prelekcji.
Już za miesiąc kolejne spotkanie z cyklu Aromaty Wiedzy, na które serdecznie zapraszam.

picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.

Napisz komentarz