Uroczyste rozpoczecie roku szkolnego 2011/2012

Uroczyste rozpoczecie roku szkolnego 2011/2012

1 września 2011 r. uroczystymi apelami na szkolnej sali gimnastycznej i mszą św. w kościele św. Piotra zainaugurowany został nowy rok szkolny. Wchodzimy w ten rok z wiarą że będzie dla nas wszystkich czasem nowych doświadczeń, sukcesów, czasem zdobywania wiedzy i umiejętności. Klasy trzecie gimnazjum czeka egzamin według nowej formuły, klasy szóste szkoły podstawowej będą przygotowywać się do sprawdzianu. Jesteśmy pewni że wytrwała praca przyniesie oczekiwane efekty. Życzmy sobie w nowym roku szkolnym samych pogodnych i radosnych dni a ewentualne problemy niech szybko zostaną pokonane !!! Za 10 miesięcy będą znowu wakacje !!!

picasaView plugin: Could not load data from picasaweb.

Napisz komentarz